Regulamin sklepu internetowego MJW Narzędzia

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową https://mjwnarzedzia.pl/ zwany dalej „ Sklepem Internetowym ” jest  MJW sp. z o.o. ul. Słoneczna 8, Puszczykowo 62-040, NIP: 783-182-72-95, REGON: 387557814, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
  2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@mjwnardzedzia.pl lub pod nr. tel.: + 48 786 904 961.
  3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
  4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
  5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
  6. Właściciel www.pafen.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia
 2. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
  2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://mjwnarzedzia.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
  3. Właściciel – MJW sp. z o.o. ul. Słoneczna 8, Puszczykowo 62-040, NIP: 783-182-72-95, REGON: 387557814
  4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  5. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
  6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej
  8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
  9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu
  1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
   • połączenie z siecią Internet,
   • urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu wyposażonych w system operacyjny, pamięć, procesor i oprogramowanie pośredniczące,
   • poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa która akceptuje pliki typu cookie np. Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) lub kompatybilna z wyżej wymienionymi,
   • włączona obsługa cookies oraz JavaScript,
   • posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
  2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
  3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
  4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem https://mjwnarzedzia.pl/ i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu
 4. Rejestracja i Logowanie
  1. . Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail, hasło oraz dane osobowe, za pomocą formularza.
  2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
  3. Rejestracja jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
  4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  5. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
   • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
   • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
  6. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
  7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
   • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
   • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
   • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
   • zamówienia Produktu,
   • zmiany swoich danych;
   • zmiany swojego hasła;
   • sprawdzenia swoje zamówienia;
   • całkowitego usunięcia swojego konta.
  8. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej, aktywujący konto.
  9. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
  10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 5. Realizacja zamówień
  1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie, w godzinach otwarcia.
  2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia przez poprzez „szybkie zamówienie” bez rejestracji.
  3. Pod koniec szybkiego zamawiania bez rejestracji można zmienić konto tymczasowe na konto stałe tzn. utworzyć konto klienta.
  4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  5. Towar znajdujący się w ofercie Sklepu posiada niezbędne atesty, certyfikaty oraz deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami na terenie Unii Europejskiej.
  6. Cechy i właściwości danego Towaru są opisane na stronie internetowej Sklepu, a wraz z wiadomością potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, o którym mowa w § 12 ust. I A pkt. 8 przesyłane są Klientowi szczegółowe informacje dotyczące: nazwy Towaru, określenia producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
  7. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
  8. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
  9. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
  10. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
  11. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  12. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
   • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
   • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
   • wybór formy dostawy i płatności;
   • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
   • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
   • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
  13. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
  14. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
  15. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
   • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
   • opis produktu;
   • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
   • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
   • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
   • sposób płatności;
   • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
   • informację o prawie do rękojmi;
   • w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.
  16. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
 6. Forma płatności
  1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:
   • DotPay;
   • PayU;
   • Płatność przy odbiorze osobistym.
  2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
 7. Ceny
  1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
  2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
  3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
  4. Sklep może przyznać stałe rabaty na oferowane Towary ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem.
  5. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
  6. Koszty dostawy Towaru nie są uwzględnione w cenie poszczególnych Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, z wyjątkiem Zamówień o wartości przekraczających 500 zł brutto każde (w takim wypadku koszt dostawy objęty jest ceną tego zamówienia).
 8. Dostawa
  1. Termin dostawy to 30 dni, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
  2. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy:
   DostawcaInformacje o wysyłceTermin dostawyCena
   Kurier DPD Wysyłka następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu zapłaty! 1 – 2 dni robocze po wysyłce 15 zł (brutto)
   Kurier (za pobraniem) PDP Wysyłka następnego Dnia Roboczego po dokonaniu zamówienia! 1 – 2 dni robocze po wysyłce 18 zł (brutto)
   Zamówienie powyżej 500 zł -Kurier DPD Wysyłka następnego Dnia 1 – 2 dni robocze po wysyłce Za darmo
   Zamówienie powyżej 500 zł - Kurier (za pobraniem) DPD Wysyłka następnego Dnia Roboczego po dokonaniu zamówienia! 1 – 2 dni robocze po wysyłce Za darmo
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany stawek za dostawę Towaru w przypadku zmiany cennika stosowanego przez firmę kurierską lub zmiany podmiotu, z którego usług korzysta Sklep przy dostawie przesyłek z tym zastrzeżeniem, że wiążąca jest cena dostawy obowiązująca w momencie wysłania oferty przez Klienta, zgodnie do postanowień § 12 ust. I A pkt. 7 (poprzez kliknięcie przez Klienta „Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na https://mjwnarzedzia.pl/module/cashondelivery/validation).
  4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
  5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
  6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
  7. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.
 9. Prawo odstąpienia od umowy
  Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
  1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma MJW sp z o.o. ul. Słoneczna 8, Puszczykowo 62-040, NIP: 783-182-72-95, REGON: 387557814, adres email:biuro@mjwnarzedzia.pl.
  2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firma MJW sp z o.o. ul. Słoneczna 8, Puszczykowo 62-040, NIP: 783-182-72-95, REGON: 387557814.
  4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
  8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
   • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • świadzeń, których przedmiotem są świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
 10. Prawo Konsumenta do rękojmi
  1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
  2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.
   • listownie na adres:MJW sp z o.o. ul. Słoneczna 8, Puszczykowo 62-040.
   • elektronicznie na adres: biuro@mjwnarzedzia.pl.
   • telefonicznie, nr tel.: + 48 786 904 961.
  3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
  4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
  5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
  6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
  7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
  8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
  9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
 11. Pozostałe
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://mjwnarzedzia.pl/.
  2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
  3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
  4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez właściwy sąd powszechny, z zastrzeżeniem pkt 6.
  6. Jeżeli kupującym nie jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego.
  7. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.